Projecten

Overheid Zorg

Adviseur woonzorgconcepten

In het altijd dynamische Rotterdam ben ik terug in op het werkterrein waar ik het liefst werk: op het snijvlak van zorg, wonen en welzijn. Eerst ben ik aan de slag gegaan als adviseur bij de corporatie MaasWonen. Deze kleine ouderenhuisvester is in korte tijd een normale financieel gezonde corporatie geworden, die bij de landelijke toezichthouders de laagste risico’s scoort op de door hen gebruikte risicoprofielen. Hier heb ik geholpen bij het maken van het strategisch beleidsplan en de portefeuillestrategie. Ook heb ik mede het nieuwe programma Langer Thuis geïnitieerd. Nu ben ik actief als adviseur woonzorgconcepten bij de grootste zorgorganisatie van Rotterdam: Laurens. Laurens zat in zwaar weer als gevolg van de systeemveranderingen in de zorg, maar is, ondanks Corona, een bloeiende, financieel gezonde organisatie met 6.000 medewerkers. De gevolgen van het scheiden van wonen en zorg biedt uitdagingen…

Meer >

Meer projecten >

Blogs

11 januari 2018

De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein

De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen is de financiële en de controller functie lange tijd een stabiele, misschien zelfs wat saaie geweest. Een functie die niet bekend stond vanwege de dynamiek en het sterk veranderende karakter. Lang had de functie weinig aanzien. Daarin is een kentering gekomen. Eerst in het bedrijfsleven, maar hand over hand ook bij de overheid, semipublieke en maatschappelijke organisaties. Er is een tendens waarneembaar van veranderende toezichtsregimes en daardoor verzwaring van de financiële functies. Grote gemene deler is dat door veranderde maatschappelijke omstandigheden, wet- en regelgeving, digitalisering, automatisering en het gedrag van de burger de risico’s voor bijvoorbeeld gemeenten, (zorg)aanbieders, onderwijsinstellingen en woningcorporaties zijn toegenomen. De financiële functie en de functie van controller (en ook hun onderlinge verhouding) bewegen mee met die veranderingen. De veranderende financiële functie en omgeving vereisen ook een ander menstype voor…

Meer >

Meer blogs >

De (semi)publieke sector verandert. De hervormingen in de zorg, de decentralisaties van de Jeugdzorg, extramurale zorg en delen van sociale wetgeving naar gemeenten, de beperkte handelingsvrijheid van corporaties, het zijn allemaal ontwikkelingen die veel invloed hebben op het werk en handelwijze van publieke organisaties. Op al deze terreinen ben ik actief of in het verleden actief geweest en sta ik organisaties en leidinggevenden bij door het geven van onafhankelijk advies.

Meer >

Concreet, pasklare oplossingen, op maat gesneden advies, hoor ik terug van mijn opdrachtgevers. Hier enkele voorbeelden hoe ik denk over vernieuwing op de terreinen van welzijn en maatschappelijk vastgoed.

Meer >

Een van mijn diplomatieke vaardigheden is het verbinden van mensen en organisaties. Daar waar potentiële conflictstof kan ontstaan zoek ik samen met bestuurders en anderen naar wat gemeenschappelijk is en wat scheidt. Samen zoeken wij dan naar oplossingen die het beste beantwoorden aan wat de partijen willen.

Meer >

Soms zijn projecten zo belangrijk dat ze niet worden afgerond, maar blijven voort modderen. ICT-vernieuwingsprojecten bieden (beruchte) prachtige voorbeelden. De kunst is deze projecten binnen korte tijd netjes af te ronden, of te stoppen. Op meerdere plekken heb ik de rol van trekker van vastgelopen projecten mogen vervullen.

Meer >