Projecten

Thuisplusflat

Na 2 jaar Thuisplusflat is de evaluatie positief. Ondanks de Corona en een lockdown betaalt de extra investering in preventie en vroegsignalering zich uit. Een belangrijk doel is het terugdringen van zorguren. De aandacht voor preventie leidt tot minder gebruik van langdurige zorg; een daling van doelmatigheid cijfers van 18% naar 14%. Preventie heeft geen effect op kortdurende zorg, zoals bijvoorbeeld nazorg na ziekenhuisopname. Het wekelijks signaleringsoverleg tussen wijkverpleegkundige, woonconsulent en buurtwerker monitort de bewoners van het flatgebouw. Vaak sluiten ook de manager dementie, de teamleider Dagbesteding en de huismeester aan. Het flatgebouw is een goed onderhouden ouderencomplex, die voorheen fungeerde als verzorgingshuis. De scheiding van wonen en zorg is volledig doorgevoerd. Een van de gevolgen van die scheiding was dat de ontmoeting ruimte op de begane grond veel minder werd gebruikt. Door de steun van de corporatie heeft de…

Meer >

Meer projecten >

Blogs

7 maart 2023

Last of zegen? Gemeenschappelijke ruimten in woongebouwen

Hoe krijg je nu bewoners betrokken in hun eigen woongebouw? In veel woongebouwen is een gemeenschappelijke ruimte. Hier kunnen bewoners koffie drinken, een kaartje leggen of een bingo organiseren. Corporaties kiezen er veelal voor om een commissie van bewoners het beheer over die ruimte te geven. Dat pakt goed uit of juist helemaal niet. Vooral dat laatste is een probleem. Wie gaat er eigenlijk over? Zijn er goede oplossingen of voorbeelden? Hoe organiseer je een leefbaar woongebouw? 10 maart 2022 organiseerde de gemeente Rotterdam een evaluatiebijeenkomst van de subsidieregeling Vitale Leefgemeenschappen. Dit is een subsidieregeling bedoeld voor (sociale) interventies in (ouderen)wooncomplexen die aan corporaties door de gemeente wordt verleend. Er waren alleen vertegenwoordigers van de corporaties aanwezig. Deze sociale interventies zijn uitgevoerd door sociale entrepreneurs, zoals Studio BRUIS en Stadstrainers, en zijn pogingen om de leefbaarheid en de samenhang in…

Meer >

Meer blogs >

De (semi)publieke sector verandert. De hervormingen in de zorg, de decentralisaties van de Jeugdzorg, extramurale zorg en delen van sociale wetgeving naar gemeenten, de beperkte handelingsvrijheid van corporaties, het zijn allemaal ontwikkelingen die veel invloed hebben op het werk en handelwijze van publieke organisaties. Op al deze terreinen ben ik actief of in het verleden actief geweest en sta ik organisaties en leidinggevenden bij door het geven van onafhankelijk advies.

Meer >

Concreet, pasklare oplossingen, op maat gesneden advies, hoor ik terug van mijn opdrachtgevers. Hier enkele voorbeelden hoe ik denk over vernieuwing op de terreinen van welzijn en maatschappelijk vastgoed.

Meer >

Een van mijn diplomatieke vaardigheden is het verbinden van mensen en organisaties. Daar waar potentiƫle conflictstof kan ontstaan zoek ik samen met bestuurders en anderen naar wat gemeenschappelijk is en wat scheidt. Samen zoeken wij dan naar oplossingen die het beste beantwoorden aan wat de partijen willen.

Meer >

Soms zijn projecten zo belangrijk dat ze niet worden afgerond, maar blijven voort modderen. ICT-vernieuwingsprojecten bieden (beruchte) prachtige voorbeelden. De kunst is deze projecten binnen korte tijd netjes af te ronden, of te stoppen. Op meerdere plekken heb ik de rol van trekker van vastgelopen projecten mogen vervullen.

Meer >