Projecten

Projectleider Overdracht van Onderneming Veilig Thuis (sept-dec 2017)

Bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet hebben gemeenten als opdrachtgever de taken van Veilig Thuis belegd bij een gecertificeerde instelling, of in een aparte stichting, bij de GGD of in een tijdelijke projectorganisatie. De inspectie Jeugdzorg en Volksgezondheid heeft die regio’s waar een tijdelijke projectorganisatie nog bestond aanbevolen hier een definitieve status aan te geven voor 1 januari 2018. Bestuurlijke context Een van de taken van de projectleider was het opstellen van een Organisatieplan. Dit plan was een belangrijk document voor de gemeentelijke bestuurders en staf in de regio. Dit plan moest aan drie belangrijke voorwaarden voldoen: Organisatorische zelfstandigheid Professionele onafhankelijkheid en autonomie Financiële zelfstandigheid en transparantie De oplossing werd gevonden in het onderbrengen van de gehele projectorganisatie in een apart cluster, met een eigen manager en een eigen begroting binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) van de…

Meer >

Meer projecten >

Blogs

11 januari 2018

De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein

De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen is de financiële en de controller functie lange tijd een stabiele, misschien zelfs wat saaie geweest. Een functie die niet bekend stond vanwege de dynamiek en het sterk veranderende karakter. Lang had de functie weinig aanzien. Daarin is een kentering gekomen. Eerst in het bedrijfsleven, maar hand over hand ook bij de overheid, semipublieke en maatschappelijke organisaties. Er is een tendens waarneembaar van veranderende toezichtsregimes en daardoor verzwaring van de financiële functies. Grote gemene deler is dat door veranderde maatschappelijke omstandigheden, wet- en regelgeving, digitalisering, automatisering en het gedrag van de burger de risico’s voor bijvoorbeeld gemeenten, (zorg)aanbieders, onderwijsinstellingen en woningcorporaties zijn toegenomen. De financiële functie en de functie van controller (en ook hun onderlinge verhouding) bewegen mee met die veranderingen. De veranderende financiële functie en omgeving vereisen ook een ander menstype voor…

Meer >

Meer blogs >

De (semi)publieke sector verandert. De hervormingen in de zorg, de decentralisaties van de Jeugdzorg, extramurale zorg en delen van sociale wetgeving naar gemeenten, de beperkte handelingsvrijheid van corporaties, het zijn allemaal ontwikkelingen die veel invloed hebben op het werk en handelwijze van publieke organisaties. Op al deze terreinen ben ik actief of in het verleden actief geweest en sta ik organisaties en leidinggevenden bij door het geven van onafhankelijk advies.

Meer >

Concreet, pasklare oplossingen, op maat gesneden advies, hoor ik terug van mijn opdrachtgevers. Hier enkele voorbeelden hoe ik denk over vernieuwing op de terreinen van welzijn en maatschappelijk vastgoed.

Meer >

Een van mijn diplomatieke vaardigheden is het verbinden van mensen en organisaties. Daar waar potentiële conflictstof kan ontstaan zoek ik samen met bestuurders en anderen naar wat gemeenschappelijk is en wat scheidt. Samen zoeken wij dan naar oplossingen die het beste beantwoorden aan wat de partijen willen.

Meer >

Soms zijn projecten zo belangrijk dat ze niet worden afgerond, maar blijven voort modderen. ICT-vernieuwingsprojecten bieden (beruchte) prachtige voorbeelden. De kunst is deze projecten binnen korte tijd netjes af te ronden, of te stoppen. Op meerdere plekken heb ik de rol van trekker van vastgelopen projecten mogen vervullen.

Meer >