Berichten Door: Ron Stevens

Last of zegen? Gemeenschappelijke ruimten in woongebouwen

Hoe krijg je nu bewoners betrokken in hun eigen woongebouw? In veel woongebouwen is een gemeenschappelijke ruimte. Hier kunnen bewoners koffie drinken, een kaartje leggen of een bingo organiseren. Corporaties kiezen er veelal voor om een commissie van bewoners het beheer over die ruimte te geven. Dat pakt goed uit of juist helemaal niet. Vooral dat laatste is een probleem. Wie gaat er eigenlijk over? Zijn er goede oplossingen of voorbeelden? Hoe organiseer je een leefbaar woongebouw? 10 maart 2022 organiseerde de gemeente Rotterdam een evaluatiebijeenkomst van de subsidieregeling Vitale Leefgemeenschappen. Dit is een subsidieregeling bedoeld voor (sociale) interventies in (ouderen)wooncomplexen die aan corporaties door de gemeente wordt verleend. Er waren alleen vertegenwoordigers van de corporaties aanwezig. Deze sociale interventies zijn uitgevoerd door sociale entrepreneurs, zoals Studio BRUIS en Stadstrainers, en zijn pogingen om de leefbaarheid en de samenhang in…

De veranderende omgeving van finance & control in het publieke domein

De maatschappij is volop in beweging. Daarentegen is de financiële en de controller functie lange tijd een stabiele, misschien zelfs wat saaie geweest. Een functie die niet bekend stond vanwege de dynamiek en het sterk veranderende karakter. Lang had de functie weinig aanzien. Daarin is een kentering gekomen. Eerst in het bedrijfsleven, maar hand over hand ook bij de overheid, semipublieke en maatschappelijke organisaties. Er is een tendens waarneembaar van veranderende toezichtsregimes en daardoor verzwaring van de financiële functies. Grote gemene deler is dat door veranderde maatschappelijke omstandigheden, wet- en regelgeving, digitalisering, automatisering en het gedrag van de burger de risico’s voor bijvoorbeeld gemeenten, (zorg)aanbieders, onderwijsinstellingen en woningcorporaties zijn toegenomen. De financiële functie en de functie van controller (en ook hun onderlinge verhouding) bewegen mee met die veranderingen. De veranderende financiële functie en omgeving vereisen ook een ander menstype voor…