Lostrekken van vastgelopen projecten

Soms zijn projecten zo belangrijk dat ze niet worden afgerond, maar blijven voort modderen. ICT-vernieuwingsprojecten bieden (beruchte) prachtige voorbeelden. De kunst is deze projecten binnen korte tijd netjes af te ronden, of te stoppen. Op meerdere plekken heb ik de rol van trekker van vastgelopen projecten mogen vervullen.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking op papier te zetten en in een contract gieten. eenvoudige zaak, denk je dan. Maar wat als de ene partij de ander niet vertrouwt?

Binden wat scheidt

Samen met een externe projectleider, waaraan ik was toegevoegd als secretaris, hebben wij eerst gezamenlijk vastgelegd wat de inhoud van de overeenkomst moest zijn. Het betrof afspraken over het gezamenlijk beheer van een multifunctionele ruimte van een school en een kinderopvang/buitenschoolse opvangorganisatie. De schoolorganisatie was klein ten opzichte van de landelijk opererende kinderopvangorganisatie. Door het voeren van een-op-een-gesprekken en het goed vastleggen van de compromissen in de overeenkomst werd een algehele oplossing bereikt. De projectleider werd voorzitter van de arbitragecommissie bij geschillen als die zouden voor doen. Gelukkig hebben die zich niet meer voorgedaan.