Onafhankelijk advies

De (semi)publieke sector verandert. De hervormingen in de zorg, de decentralisaties van de Jeugdzorg, extramurale zorg en delen van sociale wetgeving naar gemeenten, de beperkte handelingsvrijheid van corporaties, het zijn allemaal ontwikkelingen die veel invloed hebben op het werk en handelwijze van publieke organisaties. Op al deze terreinen ben ik actief of in het verleden actief geweest en sta ik organisaties en leidinggevenden bij door het geven van onafhankelijk advies.

Adviseren is raad geven. Maar adviseren is meer. Het is niet alleen het communiceren van een standpunt, een mening of een oplossing van een probleem. Het is mensenwerk. Mensen moeten zich open stellen om geadviseerd te worden. Met welke problemen worstelt de opdrachtgever? Als adviseur help ik bij het volledig in kaart brengen van het probleem. Is het probleem onderdeel van een ander probleem? Welke alternatieve oplossingen zijn mogelijk? Ik sta de opdrachtgever ter zijde, als opdrachtnemer en als onafhankelijk gelijke. Vertrouwen en draagvlak creƫren voor de oplossing is een andere kwaliteit die ik bezit. Het onafhankelijk advies is een op resultaat gericht advies dat direct is te implementeren.