Toegepast advies met direct toepasbare oplossingen

Concreet, pasklare oplossingen, op maat gesneden advies, hoor ik terug van mijn opdrachtgevers. Hier enkele voorbeelden hoe ik denk over vernieuwing op de terreinen van welzijn en maatschappelijk vastgoed.

Welzijn – zichzelf opnieuw uitvinden

Welzijn blijft voor uitdagingen staan. Nu vormen de decentralisaties de uitdaging en vraagt het werk het sterk maken van de burger, organisatie of groep die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. In 2004 publiceerde ik samen met BMC-collega Wiebrand Top een publicatie in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Zie ook de website sociale vraagstukken.nl. Klik hier voor de publicatie ‘TSS – Uit de wurggreep‘ dat na 10 jaar nog altijd actuele elementen bevat.

Maatschappelijk Vastgoed – hoe om te gaan met krimp, ontgroening en vergrijzing?

De participatiesamenleving leidt tot een andere rol van de overheid. De overheid stimuleert, faciliteert. De overheid trekt zich terug daar waar burgers of organisaties zelf het initiatief neemt. Dat heeft ook gevolgen voor het maatschappelijk vastgoed. Bij ontgroening (minder jongeren, meer ouderen) en vergrijzing (het aantal ouderen neemt sterk toe) zal de overheid moeten nadenken of het maatschappelijk vastgoed, de accommodaties, nog voldoen? Is multifunctionele inzet mogelijk? Kunnen gebouwen worden afgestoten (verkoop, sloop of nieuwe verhuur)? Voorzieningenplanning is dan noodzakelijk. Zie hierover mijn artikel over Voorzieningenplanning REM 82 Minder overheid minder voorzieningenplanning.30-33 in Real Estate Magazine. Dit artikel is een onderdeel van een serie die ik met meerdere auteurs rond het netwerk van www.bouwstenensociaal.nl heb geschreven.