Verbinden van partijen in complexe politiek-bestuurlijke omgeving

Een van mijn diplomatieke vaardigheden is het verbinden van mensen en organisaties. Daar waar potentiële conflictstof kan ontstaan zoek ik samen met bestuurders en anderen naar wat gemeenschappelijk is en wat scheidt. Samen zoeken wij dan naar oplossingen die het beste beantwoorden aan wat de partijen willen.

Scheiden van wonen en zorg

Langlopende huurcontracten openbreken, omdat de zorginstellingen geen vergoedingen voor huisvesting krijgen voor mensen met een lage zorgindicatie, terwijl corporaties in hun strategische langetermijnplanning en investeringen hier wel mee rekening houden. Conflictstof te over.

Op de website www.kcwz.nl staat: De BMC Groep stelde een beknopte handleiding (964 kb, pdf) samen die laat zien met welke wetten en regels zorgorganisaties te maken krijgen die ervoor kiezen om woonruimten gericht op zorg te blijven verhuren. Alle praktische kanten worden benoemd en kort toegelicht. Auteurs Joël Scherrenberg en Ron Stevens schreven ook een variant speciaal voor corporaties (483 kb, pdf) die samenwerken met zorgorganisaties.