Overheid

Adviseur maatschappelijk vastgoed

De gemeente Landgraaf staat voor de opgave de gevolgen van bevolkingskrimp en vergrijzing het hoofd te bieden. Niets doen is geen optie. Een kwart minder inwoners in 2040 betekent minder inkomsten voor de gemeente, minder potentieel vrijwilligers voor verenigingen, en er zullen gebouwen leeg komen te staan of zij worden te weinig gebruikt. Die opgave wordt vertaald in een visienota en een accommodatieplan.

Ron Stevens organiseerde en begeleidde het proces en voerde de gesprekken met de partijen / gebruikers die het rechtstreeks aan gaat. Het doel is een toekomstbestendige structuur van accommodaties en maatschappelijk vastgoed te creƫren die tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de huidige en toekomstige gebruikers in Landgraaf.