Overheid

Projectleider decentralisaties

De voorbereiding op de decentralisaties in de zorg, jeugdhulp en participatie vraagt veel van gemeenten. De bedrijfsvoering moet worden aangepast, en dat geldt voor de begroting, inkoop, interne administratieve processen, contractbeheer en ICT. Daarnaast worden nieuwe taken toegevoegd en gaan gemeenten met nieuwe instrumenten werken, zoals bijvoorbeeld het instrument van het sociale (wijk)team.

StA projectleider decentralisaties

Voor diverse gemeenten ben ik projectleider geweest en heb ik bijgedragen aan de goede voorbereiding op de nieuwe taken. De implementatie en verbetering van de processen rond de decentralisaties is in volle gang. Op dit moment ben ikj bij een gemeente intern procescoördinator van het gehele sociale domein.