“Wooncoaches helpen ouderen keuzes te maken ”

Emmy Galama
WAC Zeeuws Vlaanderen

Projectleider Langer Thuis Wonen – EU project AGE’IN

Samen met Woon Advies Commissie Zeeuws Vlaanderen en met Nelleke Nelis, heb ik een 3-jarig project opgezet. Het behelst het werven en opleiden van vrijwilligers die bij ouderen langs gaan met de vraag of en hoe zij langer thuis willen wonen. Deze coaches adviseren de ouderen over hun opties.

Wij werken samen met partners uit Brugge (Vives Hogeschool)), Boulogne-sur-mer (regionale huisvester en welzijnsorganisaties), Plymouth University (toepassen van robots). WAC Zeeuws Vlaanderen bestaat uit vrijwilligers. Mijn taak bestaat uit professionele ondersteuning (opdrachtgever van derden (dienstverleners), subsidies, overleg met partners, het financiële en administratieve verkeer). In Nederland werken we samen met woningbouwcorporaties in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland (Stadlander), met de gemeenten en de provincie, Hogeschool Zeeland, Avans en Scalda, en met bedrijven. Het is e een boeiend project dat telkens weer nieuwe inzichten geeft. De internationale samenwerking werpt zijn vruchten af; de wetenschappers hebben 6.000 artikelen doorgenomen op het screenen van huizen op toegankelijkheid,  De Zweedse methode van Enabelers biedt nieuwe kansen. Wordt vervolgd.